KLASIČNI

KLASIČNI  način poučevanja je namenjen učencem, ki želijo predelovati snov po programu učnega načrta državnih glasbenih šol. Ob predhodnem dogovoru z mentorejm in pod pogojem, da je otrok predelal predpisano snov, lahko ob koncu šolskega leta opravljajo izpit v javni glasbeni šoli in prejmejo veljavno spričevalo.

 

DINAMIČNI

DINAMIČNI način poučevanja je namenjen vsem tistim, ki se želijo izogniti okvirom učnih načrtov in se približati spoznavanju inštrumenta na način, ki je zanje najbolj primeren oziroma zanimiv. Repertoar prilagodimo željam in potrebam posameznika. Ob koncu šolskega leta učenci ne opravljajo izpita, prejmejo pa potrdilo o opravljenem izobraževnju v Glasbenem centru Sled.

 

STAROST: od 4. leta dalje

PREDZNANJE: ni potrebno

PREIZKUS NADARJENOSTI: ni potreben