VSEBINA

    UPEVANJE JE IGRA: priprava telesa na petje, body percussion, upevalne vaje

    UVAJANJE NOVE SKLADBE: kako skozi igro otroke naučiti besedilo ali melodijo nove skladbe; uvajanje osnovnih glasbenih pojmov

    DIRIGENTSKE ZAGATE: vse kar nas pesti, ko stopimo pred pevski zbor

    PRAKTIČNO DELO S PEVSKIM ZBOROM: udeleženci postanejo demonstracijski pevski zbor, s katerim predavateljica predeluje določene skladbe; možnost individualnega svetovanja.

Seminar je v 90% praktične narave. Udeležnci prejmejo gradivo z vsemi zapiski in notnimi primeri, za katere bomo veseli, če jih bodo uporabljali pri svojem delu in jih delili naprej.

 TRAJANJE: 4 šolske ure 

IZVAJA: Barbara Mirkac, prof. glasbe 

BARBARA MIRKAC je po poklicu profesorica glasbe. Študirala je glasbeno pedagogiko na Akademiji za glasbo v Ljubljani, diplomirala pa je na temo zborovodstva. Delovne izkušnje je nabirala na različnih zasebnih glasbenih šolah v Ljubljani, v Glasbeni šoli Slovenj Gradec, ter z vodenjem raznih pevskih zasedb. Rada je ustvarjalna in je mnenja, da je glasba mnogo širši pojem od tega, kar si danes pod “glasbo” predstavljamo v naših učnih načrtih. Zato je ustanovila zasebno glasbeno šolo Glasbeni center SLED, kjer lahko glasbeno izobrazbo pridobijo otroci, odrasli in osebe s posebnimi potrebami. Občasno pripravlja pevske seminarje za odrasle, izobraževanja na temo “Petje kot antistres”, zadnje leto pa z izobraževanjema Praktično uporabna glasbena znanja 1 in 2 gostuje po vrtcih po vsej Sloveniji.

CENA za izvedbo na terenu: 550€ + potni stroški (za skupino 15-20 oseb)
INFORMACIJE in POVPRAŠEVANJE:  info@gc-sled.si 031 611 145